”Har centerns ”programmakare” varit utanför Stureplan?”

”Har dessa ”programmakare” överhuvudtaget varit utanför Stureplan.  Ja har de överhuvudtaget förmåga att tänka en vettig tanke?”, skriver debattören Olle Ljungbeck i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om centerns förslag till idéprogram.

[adrotate banner=”6″]

Medierna har i dagarna fyllt sina sidor med något som kallas Centerns idédebatt! Hur man nu kan göra detta med ett sådant pekoral?
Idédebatter borde förekomma lite varstans inte minst i partierna. Men man kan inte kalla vad som helst för idédebatt. I en sådan borde man rimligtvis tänka både stort och nytt men man borde också ha med medlemmarnas och de presumtiva väljarnas behov och intressen. Ingetdera av dessas väl och ve har man berört i sitt – Stureplanscenterns-” idéprogram”.

Så är det också ett antal kufiska personer som står bakom och försvarar det.

Den som vill veta något om personen Fredrick Federley t ex kan gå in och läsa på Rune Lanestrands blogg. En av tillskyndarna lär också vara Alexander Baard. Jag minns så väl när korasen Belgisk blue skull introduceras i Sverige. Det skrämmande med denna var att den inte kunde föda fram sin kalv på naturligt sätt utan vid varje födsel fick man skära upp sidan på kossan för att få ut kalven. Denna helt naturvidriga avel hade tillkommit enbart av ekonomiska skäl. Baards muntra och okänsliga kommentar inför detta makabra framfödande av en felavlad kalv var, ”ja men det är väl inget problem”! En okännslighet gränsande till råhet.

Dessa två är bara några av kufarna som står bakom detta bakåtsträvande ”program”. Några nyliberaler försöker stärka Annie Lööf genom att ropa, ”Du måste stå upp för idealen”. Ja, så kan det låta. Jag trodde annars att en politikers ideal skulle omfatta medlemmarna men också medborgarna i övrigt. Men det är kanske på det viset att Lööf och kompani vill byta ut såväl medlemmar som tidigare presumtiva väljare, ja kanske tom etniska svenskar och därför inte har behov av våra värdenormer som gemenskap och omtanke om varandra etc?

Gagnar inte landsbygdsbefolkningen

De mesta förslagen varken gagnar eller medför något positivt för såväl medlemmar, småföretagare, bönder eller landsbygdsbefolkningen.
Att föreslå fri invandring i en tid när mer än fyrahundratusen går arbetslösa vittar närmast om en okänslig råhet men också en aningslöshet gränsande till dumhet.

Kan månggifte attrahera den arbetslöse, sjukvårdsbiträdet, bonden och småföretagaren som kämpar för att få ekonomin att gå ihop? Vilka är målgruppen?

Skulle avskaffad skolplikt vara något för alla de föräldrar som redan i dag har svårigheter att få sina ungdomar motiverade av skolan? I dag tar vi in massor av invandrande analfabeter som vi lägger ner enorma resurser för att de skall
utbildas och så småningom komma i arbete och betala tillbaka vad de kostat.
Är tanken med avskaffad skolplikt att slippa ifrån dessa kostnader för såväl invandrare som våra egna ungdomar? Tillbaka till naturstadiet är kanske Centerns modell.

Centern kallar sig ett miljöparti! Men efter förslaget om att vi skall köpa våra livsmedel från lågpris- och utvecklingsländer måste de väl i ärlighetens namn stryka detta. Biltransporter av bl a livsmedel från andra delar av världen genererar de största koldioxidutslppen av alla verksamheter. Konsekvensen måste också bli att vi lägger ner allt jordbruk. Detta skall ses mot bakgrunden av att Sverige har de bästa odlingsmöjligheterna i världen. Vi har bra klimat, goda jordar och rikligt med vatten.

Har dessa ”programmakare” överhuvudtaget varit utanför Stureplan eller studerat någon som helst samhällsnyttig litteratur men också humanistisk sådan? Ja har de överhuvudtaget förmåga att tänka en vettig tanke?

Olle Ljungbeck, Gävle


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

5 svar till ””Har centerns ”programmakare” varit utanför Stureplan?””

 1. Profilbild för Snubbe
  Snubbe

  Du har så rätt Olle!

 2. Profilbild för Andreas
  Andreas

  Månggifte!Vilka är målgruppen?Kan nån här göra en relevant förklaring för mig vilken eller vilka målgrupp det rikta sig till?

 3. Profilbild för Leif - en gräsrot med bibehållet sunt förnuft
  Leif – en gräsrot med bibehållet sunt förnuft

  Du har så rätt Olle.
  Det är oerhört svagt av centerns ledare Annie Lööf att inte ta tag i dessa tokigheter som har sin grogrund hos Stureplanscentern som knappast sett eller upplevt verkligheten ute i landet. Alltsammans tyder på avsaknad av kompetens och ledarskap inom centern.
  Hur skulle vårt land se ut med fri invandring, månggifte, socialt orättvis plattskatt och fri skolplikt ?
  Vi minns såväl den s k Toblerone-debatten där Mona Sahlin för evigt kommer att kopplas ihop med Toblerone. På samma sätt kommer nu den ”leende” Annie Lööf att bli ihopkopplad med fri invandring och månggifte. Hon och partiet kommer att vara ”rökta” inför valet nästa år. Det hjälper föga att hon nu envist försöker släta över idégruppens tokigheter. Detta har skadat centern för lång tid framöver. När man sen hör från partiföreträdare att invandrarna ska bli en tillgång för vår landsbygd då vet man inte vad man talar om. Dessa förslag saknar förankring hos tidigare centerväljare.
  Jag vet kommuner där centern backade rejält vid kommunvalet 2010 då andra partier framgångsrikt tagit hand om landsbygdsfrågorna och fler sådana goda initiativ kan vi förhoppningsvis få som ett utslag av alla dessa centerdumheter.
  Vid sitt tillträde som partiledare deklarerade Annie Lööf att hennes förebild var Margret Thatcher. Den kvinnan har likheter med Annie Lööf eftersom ingen av dem knappast stridit för de svaga och inte för landsbygdsbor. Skrämmande uttalande från centerledaren och i likhet med Thatcher ska centern tydligen klämma åt de med låga inkomster eftersom ett införande av plattskatt endast kommer att öka klyftorna i vårt samhälle och gynna de som redan är förmögna. Detta är en kraftig vridning av partiet ut mot högerkanten samtidigt som flera av de andra förslagen är kraftigt vänstervridna. Centern med sin nuvarande politik vet inte var man hör hemma, inte ens på vilket ben man ska stå. Är Centern ett Landsbygdsparti – nej inte alls. Det är bara tomt och innehållslöst prat vilket väljarna uppfattat i så hög grad att väljarna valt att vända partiet ryggen. Vilket inflytande har centern haft i regeringspolitiken? Vad har Annie Lööf tillfört partiet? En centerpartistisk KS-ledamot som fick den frågan i radio förklarade följdriktigt att han inte kunde komma på någonting alls.
  Men vi har kunnat ta del av Gudrun Schymans synpunkter och hon och Feministiskt parti lovordade Annie Lööf för de framlagda förslagen om månggifte. Vi vet samtidigt vilket svagt gehör som Schyman fick vid senaste riksdagsvalet inom partiet Feministiskt Initiativ ( FI ) och frågan är väl nu om Annie Lööf kan locka över ett par av dessa väljare till sitt centerparti som åderlåts alltmer och nu är i totalt förfall.
  Om Annie Lööf inbillar sig att hon ska kunna ena sitt parti så finns inte mycket som talar för det. När hon avbröt sin Thailandsemester försökte hon vända debatten genom sitt löjliga konstaterande att så många infunnit sig till presskonferensen för att centern skulle vara ett intressant parti ! Hon vacklade betänkligt och hennes minne var svagt då hon tidigare själv förordat månggifte.Väljarstödet kommer inte att öka trots alla leenden från ledaren. Vi har haft leende politiker tidigare som aldrig rönt någon större framgång. Sådana exempel är Mona Sahlin, Olle Johansson. Lars Ohly. Nu är Annie i samma skara!

 4. Profilbild för Anna
  Anna

  Månggifte skulle göra Sverige till ett land som diskriminerar kvinnor. För jag tror absolut inte att målgruppen är kvinnor som ska ha flera än en make. Och faktiskt tycker jag att jämställdheten blivit mycket sämre de senaste tio åren.

  1. Profilbild för Gunnar O.
   Gunnar O.

   Ja att Centerpartiet skulle bliva ett sådant konstigt parti trodde man inte för några år sedan.