Vill stoppa spriten – delar ut 19 miljoner kr

Nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län beslöt vid sitt sammanträde tidigare i veckan att fördela drygt 19 miljoner kronor i bidrag till länets organisationer inom folkhälsoområdet och funktionshinderområdet.

Idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, trafiksäkerhetsförbund och nykterhetsorganisationer får sammanlagt 14,4 miljoner kronor i bidrag från Region Jönköpings län för sin verksamhet 2016.

Största enskilda bidraget på 4 750 000 får Smålands Idrottsförbund för sitt arbete med barn, ungdomar, äldre, inaktiva med flera. Smålands Idrottsförbund (SISU), får 3 300 000 kronor för sitt arbete med utbildning av ledare, jämställdhet med mera.

Syftet med bidraget är bland annat att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslöt också att fördela 4,7 miljoner kronor till organisationer inom funktionshinderområdet. Syftet är att stödja deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

Största enskilda bidraget, 1,2 miljoner kronor, går till Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO Jönköpings län.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: