Vill ha, vill ha, vill ha mer motorväg

Region Jönköpings län ska tillsammans med Ulricehamns kommun och Jönköpings kommun genomföra en studie för att se vilka nyttor en utbyggnad av motorväg av riksväg 40 mellan de båda kommunerna skulle ge.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län beslöt vid sitt senaste möte lägga 200 000 kronor, en tredjedel av kostnaden, för den så kallade åtgärdsvalsstudie som planeras.
I dag är det bara den 44 kilometer långa vägsträckan mellan Ulricehamn och Jönköping som återstår för att hela sträckan Göteborg – Stockholm via Jönköping ska ha motorvägsstandard.
Motorväg på sträckan skulle förkorta restiden från Höglandet till Göteborg och Landvetter.
I dagens nationella transportplan finns inte den här sträckan med för en utbyggnad. Samtidigt finns ett antal brister som begränsad robusthet för godstrafik, bristande trafiksäkerhet och kapacitet. Därför vill Region Jönköpings län tillsammans med de berörda kommunerna i ett projekt belysa nyttorna och uppdatera kostnadsbilden, inför det kommande arbetet med en ny nationell transportplan.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: