Vart har 1348 Höglandsbarn tagit vägen?

På tio år har antalet barn i Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner minskat med 1 348. Störst har minskningen varit i Eksjö kommun. På flera orter har mer än en fjärdedel av barnen försvunnit. Däremot har antalet barn ökat i Nässjö, Sävsjö och Vetlanda städer.

Grimstorp, Solberga, Björköby, Kvillsfors, Holsbybrunn, Pauliström, Hjältevad. På de orterna minskade antalet barn med 25 procent eller mer under 00-talet, enligt nya uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). I Anneberg, Äng, Stockaryd, Myresjö, Skede, Korsberga, Ingatorp, Hult och Mariannelund har antalet barn minskat med omkring en femtedel, i vissa fall bara på de senaste fem åren.
Sammanlagt 1 348 färre barn på tio år. Minskningen i de små tätorterna har ofta varit större än på landsbygden.

Minskningen har varit störst i Eksjö kommun. I Eksjö stad bor sedan 2010 fler pensionärer än barn medan i Nässjö har andelen barn ökat och andelen pensionärer minskat under senaste årtiondet.
I Vetlanda stad har antalet barn under tioårsperioden ökat med 231. Ökningen jämkar dock inte upp förlusten på de mindre orterna (- 308) och på landsbygden (-250). Samma sak gäller för Nässjö och Sävsjö kommuner där centralorterna sett ökad barnaskara medan övriga kommunen förlorat höga antal.

Ort och kommun Antal barn Förändring
2010 2000-2010
Anneberg, (Nässjö) 193 -16%
Bodafors, (Nässjö) 472 -5%
Flisby, (Nässjö) 44 -8%
Forserum, (Nässjö) 542 -7%
Fredriksdal, (Nässjö) 93 -6%
Grimstorp, (Nässjö) 76 -36%
Malmbäck, (Nässjö) 239 -9%
Nässjö, (Nässjö) 3890 2%
Solberga, (Nässjö) 90 -29%
Äng, (Nässjö) 63 -10%
Stensjön, (Nässjö) 58 -2%
Rörvik, (Sävsjö) 124 -4%
Stockaryd, (Sävsjö) 217 -18%
Sävsjö, (Sävsjö) 1300 4%
Vrigstad, (Sävsjö) 357 -11%
Björköby, (Vetlanda) 57 -35%
Ekenässjön, (Vetlanda) 373 -6%
Holsbybrunn, (Vetlanda) 167 -24%
Kvillsfors, (Vetlanda) 95 -35%
Landsbro, (Vetlanda) 334 -9%
Myresjö, (Vetlanda) 158 -16%
Pauliström, (Vetlanda) 42 -48%
Sjunnen, (Vetlanda) 120 4%
Skede, (Vetlanda) 85 -17%
Vetlanda, (Vetlanda) 3101 8%
Korsberga, (Vetlanda) 164 -16%
Bruzaholm, (Eksjö) 39 -11%
Eksjö, (Eksjö) 2122 -7%
Hjältevad, (Eksjö) 57 -39%
Hult, (Eksjö) 125 -14%
Ingatorp, (Eksjö) 88 -17%
Mariannelund, (Eksjö) 278 -19%
Eksjö kommun landsbygd 819 -21%
Vetlanda kommun landsbygd 1560 -14%
Sävsjö kommun landsbygd 755 -17%
Nässjö kommun landsbygd 1206 -11%

Källa:SCB, bearbetat av Höglandsnytt.


Publicerat

i

av

Etiketter: