VARNING: De kommer rasera den svenska modellen


”Vi Socialdemokrater talar ofta om den svenska modellen. Men vad betyder det? Vad är det vi talar om? Vi säger att den Svenska modellen skall utvecklas inte avvecklas. Vad menar vi? Vi Socialdemokrater säger att vi vill skydda och värna om den här modellen och att våra motståndare vill rasera den. Men vad är det för en modell? Jag skall kort försöka ge ett svar på – vad vi menar när vi talar om den svenska modellen”, skriver Kari Parman, ordförande för Socialdemokraterna i Gnosjö, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

För det första så talar vi om arbetsmarknaden. Den svenska modellen bygger på att vi har starka parter på arbetsmarknaden. Fackföreningar och Arbetsgivarorganisationer som samarbetar och skriver avtal om vad som skall gälla.

En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare.

När arbetsmarknadens parter kommer överens får vi större acceptans för de villkor som gäller på arbetsplatserna. Vi får en långsiktigt hållbar arbetsmarknad.

För det andra så talar vi om välfärden. Den svenska modellen bygger på en välfärd som är skattefinansierad, en välfärd som vi betalar gemensamt efter förmåga och får tillbaka efter behov.

Det skall gälla lika för alla. Alla skall ha en avgiftsfri skola där alla oavsett bakgrund skall ges en likvärdig undervisning.

Alla skall ha tillgång till hälso- och sjukvård som ges efter behov. Inte efter betalningsförmåga.

Alla skall ha rätt till barnbidrag. Rätt till A-kassa om man blir av med jobbet och rätt till sjukförsäkring som ger stöd när man är sjuk.

När man blir äldre skall man ha rätt till en anständig pension och en människovärdig äldrevård.

För det tredje så talar vi om värderingar som gäller i Sverige. Den svenska modellen bygger på värderingar som öppenhet, frihet, jämlikhet, solidaritet och allas lika värde. Värderingar som är viktiga i vårt samhälle.

Vi talar om en tradition att komma överens, att samarbeta vara realistiska och resultatinriktade. Det viktiga är inte vem som hade rätt utan att vi nå resultat.

Det är arbetsmarknaden, det är välfärden och det är våra värderingar i Sverige som är byggstenarna i den svenska modellen och i hur vi organiserar och bygger vårt svenska samhälle.

Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen. Våra politiska motståndare kommer att rasera den om de får som de vill.

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: