UNDANTAGSTILLSTÅND INFÖRT – OMRÅDE STORT SOM NÄSSJÖ KOMMUN FÖRBJUDEN ZON

Undantagstillstånd har införts av Jönköpingsbaserade statliga myndigheten Jordbruksverket som skapat en förbjuden zon.

Det handlar om ett området på cirka 1000 kvadratkilometer, ungefär lika stort som hela Nässjö kommun som spärrats av för allmänheten och nästan all mänsklig aktivitet p g a utbrott av sjukdomen afrikansk svinpest.

Svinpesten har spridit sig från en soptipp i Fagersta kommun i Västmanland där vildsvin bökat och dragit med sig smittan som riskerar slå ut den s k tamgrisen som för det mesta hålls i industriliknande anläggningar där de ska bli mänsklig föda.

”Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlings­bana är förbjudna”, konstaterar Jordbruksverket i Jönköping om det förbjudna området. Även skogsbruk och jakt är förbjudna. Jordbruksverket kommer dessutom troligen låta stängsla in den smittade zonen när det är bättre fastställt hur utbredd smittan är.
Tilltaget är unikt i Sverige. Senaste gången undantagsliknande förhållanden gällde på Höglandet, förutom under coronapandemin, var under torkan 2018 när t o m eldning på privata tomter förbjöds.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: