TUMÖREN VÄXTE, BLEV ENORM – Läkarna glömde bort kvinna

Chefsläkare Mattias Alvunger inom primärvården i landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad cancerbehandling.

Fallet gäller en 63-årig kvinna som vid kontakter med sin hälsocentral haft symtom med inslag av buksmärtor, viktnedgång och sjunkande blodvärde.

Utredning som påbörjades påvisade blödning i mag-tarmkanalen och fortsatt undersökning planerades med gastroskopiundersökning av magsäcken.

Remissen kom inte att skickas förrän nästan fem månader efter mottagningsbesöket. Symtomen hade då förvärrats och medförde något senare en akut operation på grund av tarmvred.

Vid operationen påvisades en tumör i tjocktarmen med viss spridning till närliggande lymfkörtelstation. Tumören kunde ändå opereras bort radikalt.

”Fördröjning av remittering i det första skedet har medfört att utredningen avstannade. Under tiden har tumören vuxit till vilket har inneburit att den kirurgiska behandlingen försvårades och risk för tumörspridning under den tiden kan inte uteslutas. Behandling med cellgift har inletts”, säger Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: