TRÅKIGT BESKED: Stort Höglandsföretag går jättedåligt

Nu går det dåligt igen. ”Svagare utveckling av tillväxt och resultat i tredje kvartalet”, konstaterar ledningen för stockholmsbörsnoterade Höglandsföretaget Lammhults design group.

”Såväl volym som resultat under det tredje kvartalet har utvecklats svagt. Koncernens omsättning ökade med 1 procent. Affärsområdet Office & Home Interiors omsättning ökade med 11 procent, medan affärsområdet Public Interiors minskade med 23 procent. Nedgången inom Public Interiors beror främst på en svagare marknad i Danmark samt leveransproblem från en nyckelleverantör vilket orsakat projektförseningar in i fjärde kvartalet. Våra förvärv Ragnars och Morgana har fortsatt att utvecklas positivt under året”, säger VD och koncernchef Fredrik Asplund i en kommentar.

Nettoomsättning 666,9 mkr (576,0), varav tredje kvartalet 206,3 mkr (205,2)
Rörelseresultat 22,7 mkr (22,0), varav tredje kvartalet 4,5 mkr (8,6)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,74 kr (1,59), varav tredje kvartalet 0,16 kr (0,57)
Orderingång 703,4 mkr (558,7), varav tredje kvartalet 184,9 mkr (156,9)
Orderstock 183,9 mkr (132,7)

”De produktionsförändringar inom Lammhults Möbel som slutförts under året har ännu inte gett de lönsamhetsförbättringar vi förväntade. Framför allt påverkar produktionen av Ires produkter kostnaderna negativt och vi genomför nu en översyn av möjliga strukturella förändringar för att säkerställa framtida produktionseffektivitet”, säger Fredrik Asplund.

Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av den svaga utvecklingen inom Public Interiors samt svagare lönsamhet än förväntat inom Lammhults Möbel.

Koncernens orderingång i tredje kvartalet ökade med 18 procent och orderstocken med 39 procent.
”Vi ser en fortsatt positiv utveckling i den totala underliggande marknaden, främst i våra viktiga marknader i Sverige och Norge, men trots detta ser 2017 ut att bli ett mellanår för oss”, konstaterar Asplund.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: