TERRORNIVÅ 4: KAN SLÅ TILL MOT HÖGLANDET

Terrorhotnivån höjs till 4 (på den femgradiga skalan), enligt besked från Säkerhetspolisen.

Nivå 4 innebär att det föreligger ett konkret hot om terrorattenat mot en plats i Sverige, alltså inte enbart ilska mot Sverige. SÄPO och andra myndigheter har alltså fått vetskap om att det planeras ett konkret attentat mot någon plats i Sverige.

Var, hur och när kommuniceras naturligtvis inte. Hypotetiskt möjliga mål på Höglandet skulle kunna vara någon annan plats där många männniskor samlas, antingen tillfälligt vid någon enstaka tidpunkt eller en plats med reglbundet många besökare. Troligare är dock att ett terrorattentat planeras för genomförande i en storstad och då främst naturligtvis Stockholm.

Den högländska landsbygden är rent allmänt historiskt en av de säkraste platserna på jordklotet vad gäller väpnade konflikter. Stora delar av Höglandet har inte upplevt krig på drygt 400 år.


Publicerat

i

av

Etiketter: