Svensk färdtjänst ska beställas i Senegal

Företaget Samres AB – med ansvar för färdtjänst i 120 svenska kommuner – avser att starta en beställningscentral i Senegal under februari nästa år. Sedan tidigare finns det telefonister i såväl Estland som i Moldavien.

Det innebär att den som nästa år beställer färdtjänst hemma i Sverige kan hamna hos en telefonist i Senegal.

Företaget Samres AB ansvarar i nuläget för sjukresor i landstingen i Dalarna, Gotlands län, Jämtlands län, Sörmland, Skåne och Västra Götaland.

Just nu läser 32 utvalda sengaleser svenska fem timmar om dagen måndag till fredag. Utbildningen ska pågå från mars fram till i november i år. Dessförinnan har de läst engelska på universitetet i Dakar i minst två år.

Om allt går enligt planerna kommer ytterligare en grupp sengaleser att utbildas nästa år. Målsättningen är att 50 personer ska jobba med svensk färdtjänst på beställningscentralen i Dakar.

Utlandsenheterna ger kostnadsfördelar och en konkurrensfördel för Samres AB, säger affärsområdeschefen Niklas Najafi, i en artikel i DN.se.

Hur lönerna för sengaleserna står sig gentemot de svenska förhållandena vill han inte gå in på, endast att SamresAB erbjuder sina anställda bra betalt utifrån de lokala förhållandena.


Publicerat

i

av

Etiketter: