Svårt sjuka människor ska inte behöva vänta längre

Riksdagsledamöterna Emma Henriksson, Irene Oskarsson och Andras Carlsson gör ännu ett av Kristdemokraternas många utspel kring sjukförsäkringen. Denna gång i form av ett debattinlägg på Höglandsnytt.

Vi har fått vänja oss vid att när opinionssiffrorna sviktar så kommer Kristdemokraternas utspel för att sedan lika regelbundet svikas. Hittills har nästan 50 000 personer utförsäkrats ur sjukförsäkringen, inte för att de blivit friska utan för att de passerat en administrativ tidsgräns för hur länge regeringen tycker att man får vara sjuk. Det är naturligtvis orimligt. Inte blir det bättre när man undersöker hur det går för dem som utförsäkrats. Bara tre procent har jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Majoriteten är så sjuk att man inte klarar av någon aktivitet alls hos Arbetsförmedlingen och får därför komma tillbaka till sjukförsäkringen, många av dem lite fattigare än innan. Något Henriksson, Oskarsson och Carlsson i praktiken nöjt sig med. Nu framkommer dessutom uppgifter om en Hemlig Promemoria som lär påvisa att regeringen dessutom farit med osanning inför beslutet i riksdagen förra mandatperioden. Uppgifter som är så allvarliga att de utan vidare dröjsmål måste klarläggas men som kristdemokraterna duckar för. De flesta av oss andra förutsätter att den sjukförsäkring vi avstått lön till ska fungera om vi skulle ha oturen att bli sjuka. Det är inte bara bra för den enskilde individen utan också för omställningsförmågan på arbetsmarknaden och därmed för tillväxten. När sjukförsäkringen inte längre fungerar som det var tänkt, drabbar det inte bara den som är sjuk utan också alla andra. Vi behöver en sjukförsäkring som både ger snabb rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Kristdemokraterna och övriga i regeringen anser att förändringarna i sjukförsäkringen är en framgång. Men när mediekritiken blivit för omfattande har regeringen lovat att återkomma med förslag till förändringar. I höstas sa man att de skulle komma snarast. Med motivet att förslagen skulle komma direkt efter nyår röstade de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna ner de förslag till förändringar som vi föreslog i december förra året. Sedan lovade man vårvinter och vår men ännu har några förslag inte lagts på riksdagens bord. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har dock tagit fram ett antal förslag som skickats på remiss till myndigheter och organisationer. Flera av remissinstanserna pekar på att förslagen bidrar till ökad otydlighet i regelverket kring sjukförsäkringen och att de är otillräckliga för att skapa en hållbar sjukförsäkring. De domstolar som ska handlägga överklaganden av sjukförsäkringsärenden menar att rättsosäkerheten ökar med arbetsgruppens förslag. Det här visar att förslagen i regeringens skrivelse inte klarar av att ge tillräckliga och varaktiga förbättringar för de sjuka och att de istället skapar nya problem med t ex rättssäkerheten. Svårt sjuka människor kan inte vänta längre. Därför föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att riksdagen skulle ta initiativ till förändringar av sjukförsäkringen som skulle åtgärda åtminstone de mest akuta problemen. Det handlade om den ekonomiska situationen på de nollklassade, prövningen mot arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. Egentligen behöver sjukförsäkringen förändras i grunden. Men vi avstod från att föreslå genomgripande förändringar därför att vi hoppades kunna bli eniga med åtminstone de borgerliga partier som utåt kritiserat sjukförsäkringen. Tyvärr visade de borgerliga partierna ingen som helst vilja att komma överens. Tvärt om. Istället för att bortse från prestigen och förhandla fram en lösning valde de borgerliga partierna att göra allt för att förhala riksdagens beslut. Vid varje möjligt tillfälle har man kommit med förslag som innebar att det beslut, som det faktiskt finns majoritet för i riksdagen, skulle skjutas upp. Slutligen gick man så långt att riksdagen fick extrainkallas. Idag fredag samlas riksdagen för sitt extrainsatta möte. Eftersom regeringen, trots åtskilliga löften, inte lagt några förslag i riksdagen, finns bara ett förslag att rösta om. Men kommer Kristdemokraternas riksdagsledamöter att rösta med den demokratiska oppositionen eller åter svika svårt sjuka människor som på ett orimligt sätt drabbas av dom nuvarande reglerna. Förhoppningen är att våra förslag till förändringar röstas igenom med stöd av Henriksson, Oskarsson och Carlsson. Svårt sjuka människor ska inte behöva vänta längre på de akuta förändringar som regeringen utlovat.

CARINA HÄGG (S)

Riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: