SVÅRT RYGGMÄRGSSKADAD – Allvarligt läkarmisstag vid förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient drabbades av ryggmärgsskada.

Ärendet handlar om en kvinna i Jönköpings län som i samband med förlossning fick en epiduralkateter (ryggmärgsbedövning) i smärtlindrande syfte. I efterförloppet drabbades patienten av en infektion vid ryggmärgen där bedövningskatetern suttit.

”På grund av brister i rutin och arbetssätt, och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker, uppmärksammades och behandlades inte infektionen förrän med viss fördröjning. Detta kan ha bidragit till att patienten drabbades av en allvarlig ryggmärgsskada med kvarstående nedsatt muskelkraft i benen och känsel”, kommunicerar chefsläkare Axel Ros i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: