Socialtjänsten i Sävsjö organiserar om – igen

Med en allt större arbetsbelastning, med en fördubbling av placerade barn och ungdomar i såväl familjehem som på institution väljer nu Socialtjänsten i Sävsjö att återigen omorganisera.

Omorganisationen ska gälla från den 1 april.

Den innebär att man flyttar tillbaka missbruksvården till vuxengruppen. Man renodlar barn-och ungdomssidan, där en ny socialsekreterartjänst tillsätts. Man kommer i fortsättningen också att ha en chef för barn-och ungdomssektionen.

Sävsjös socialtjänst är bland de fyra lägst bemannade kommunerna i länet, man har då jämfört sig med övriga Höglandskommuner som i snitt har 2,5 årsarbetare per 1000 barn- och ungdomar mellan 0-18 år.

Länssnittet ligger på 2 årsarbetare, medan Sävsjö når bottenrekordet med endast 1,58 årsarbetare, utifrån samma kriterier.

Detta fungerar inte i längden, anser socialchef Anders Åberg. Under de senaste två åren har arbetsbelastningen på personalen ökat med det bubbla vad gäller placerade barn- och ungdomar, likaså anmälningarna om barn som far illa.

Om kommunen ska kunna leva upp till de krav som ställs i den nya barn- skyddsutredningen så måste personalstyrkan utökas och en omorganisation ske.

Den ökade arbetsbelastningen har resulterat i en försämrad psykosocial arbetsmiljö. En växande personalrörlighet har skapat brister i kontinuiteten och viktig kompetens har försvunnit ut då personal har bytts ut.

Genom att omorganisera och nå upp till den personalnivå som den statliga utredningen kräver hoppas socialchefen att Sävsjö socialtjänst ska få en bättre plattform att stå på.


Etiketter: