SMHI-VARNING på Höglandet för bränder

SMHI har gått ut med riskvarning för bränder på Höglandet.

Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor över hela Höglandet fr o m lördag, enligt SMHIs senaste riskvarning.

Detta innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Dubbla flygningar sker under eftermiddagen med brandflyget över Höglandet. Redan under fredagen bröt en brand ut i skogen i Hult och den spred sig till ett par hektars omfattning.


Publicerat

i

av

Etiketter: