SKRÄCKLÄKAREN gav överdos till blodsjukt spädbarn


Det lilla spädbarnet fick en överdos av blodförtunnande medel. Läkaren går fri.

Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att ett spädbarn av misstag fick för hög dos blodförtunnande läkemedel.

Ett spädbarn som vårdades på Länssjukhuset Ryhov på grund av blodpropp ordinerades blodförtunnande läkemedel. Av misstag användes en annan beredning av läkemedlet under en vecka. Barnet fick därför fem gånger för hög dos av läkemedlet, vilket innebar risk för blödningar.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer nu ”att Region Jönköpings län fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: