Sjuka lever längre – påverkar landstingets budget


”Tack vare den medicinska utvecklingen med bland annat bättre neonatal- och intensivvård, förbättrad akutsjukvård och att människor med olika diagnoser lever längre ökar trycket på regionens habiliteringsinsatser”, skriver Alliansens ledamöter i regionens nämnd för Folkhälsa och sjukvård på tal om sitt budgetförslag som nu lämnats in.

Vi vill satsa på hälsa för livet, att stärka upp primärvården och ge mer till habilitering i vår första nämndsbudget

När nämnden för Folkhälsa och sjukvård lämnar sitt första budgetförslag gör alliansledningen tre tydliga satsningar: en medborgarkampanj om hälsa för livet, förstärkning av primärvården för att täcka det ökade uppdraget och arbetet med lindrig psykisk ohälsa, samt en ökad satsning på habilitering.

– Egenvård och sjukvårdsförbyggande är nycklar till bästa möjliga hälsa. Vi ser att det finns ett ökat behov av bred kunskap om hälsa, egenvård och sjukdomsförebyggande hos medborgarna. Därför föreslår vi en medborgarkampanj om hälsa för livet, säger Helena Stålhammar 1:a vice ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

– Primärvården har de senaste åren fått ett ökat uppdrag genom att vara basen för hälso- och sjukvården, och invånarnas förstahandsval. I det ökade uppdraget ligger bland annat att ta hand om lindrig psykisk ohälsa. Vi är tydliga med att den mesta vården ska ske på vårdcentralen och därför gör vi den här satsningen för att kompensera primärvården för det ökade uppdraget.

– Tack vare den medicinska utvecklingen med bland annat bättre neonatal- och intensivvård, förbättrad akutsjukvård och att människor med olika diagnoser lever längre ökar trycket på regionens habiliteringsinsatser. Rutinerna för att tidigt identifiera autism hos små barn och ökning av remisserna avseende autism har också inneburit att habiliteringen behöver en förstärkning.

– Utöver dessa tre specifika satsningar fortsätter vi våra långsiktiga satsningar på bättre cancervård och psykiatri i Region Jönköpings län, avslutar Mia Frisk

Siffrorna konkretiseras i samband med beredningen i regionstyrelsens arbetsutskott efter sommaren.

Mia Frisk (KD), ordf. nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Helena Stålhammar (C), 1:a vice ordf. nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Maritha Josefsson (M), ledamot
Lena Skaring Thorsén (FP), ledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: