Sävsjö kommun: Jönköpings län är Småland


När en ny s k region ska bildas av Jönköpings län föreslår nu kommunledningen i Sävsjö kommun att regionen får namnet region Småland.
Förslaget kommer i ett remissvar till den särskilda regionbildningskommitté som bildats för att ta fram förslag till hur den nya regionen ska styras.
[Redaktion]


Publicerat

i

av

Etiketter: