Sävsjö före alliansen med parboendet

Samma dag som äldreminister Maria Larsson lämnar över regeringsförslaget om parboendegaranti för par på äldreboenden klubbade kommunfullmäktige i Sävsjö den rätten – som har varit en realitet i många år.

Beslutet togs efter en motion av socialdemokraten Helene Petersson. Förslaget gick igenom i socialnämnden utan bekymmer men väl med ett tillstyrkande.

Nu var Helene Petersson (S) och socialnämndens ordförande Lilian Sjöberg-Wärn (M) rörande överens om hur bra det var.

Agendan detta första sammanträde för hösten togs till stor del upp av föredragningar. Mycken tid ägnades åt den framtida vattenförsörjningen för såväl Sävsjö som Stockaryd liksom också avloppsfrågorna. Mycket talar för att vattnet som någon gång i framtiden ska rinna i sävsjökranar kommer från VETABs grundvattentäkt i Landsbro. Nya dragningar av avloppsledningar gör att reningsverk kan läggas ner. Detta kommer att kosta pengar i mångmiljonklassen och sävsjöborna får räkna med att det blir taxehöjningar framöver – fyra procent nästa år på vattnet till att börja med.

Fullmäktige beslöt att utredningsarbetet i de här frågorna ska fortsätta.

Det kommunala bolaget Sävsjö Industribyggnader (som bl a har byggt för Skruf Snus och Sapabolaget A-lack) behöver bygga mera. Man fick nu klartecken till ökad kommunal borgen, som nu lyftes med 15 miljoner till max 205 miljoner.

Tidigare på kvällen hade ledamöterna fått en information om satsningarna på järnvägsstationsbygget i Stockaryd. För att det ska kunna genomföras kräver trafikverketr ett förskott på 8,8 miljoner samt en kommunal investering på drygt 5 miljoner.

Alla var öv erens om att det är svagt av regeringen att inte kunna stå för infrastruktursatsningarna utan att kommunerna måste träda in och hålla trafikverket under armarna. Men för bygdens skull var enigheten total och pengarna satsas.


Publicerat

i

av

Etiketter: