Sanningen om ”vargattacken”

Så kröp då sanningen om ”vargattacken” i Norrtälje fram. Lite grann som något som kryper fram under en sten: Hunden som attackerades av vargarna var alltså inte kopplad – trots att det står så i jaktlagen.

Där stadgas att hundar ska hållas under uppsikt när man vistas i skog och mark efter första mars! Särskilt lämpligt i ett område där man vet att det finns varg – eller…?

 

Vargen ser naturligtvis en lösspringande hund som kommer skällande som ett hot. Om någon då försöker att ”rädda” hunden så morrar givetvis vargen – det gör en hund också om du försöker ta ifrån den dess byte.

 

Sanningen var alltså något helt annat än den patetiska kvälltidningsjournalistik som går varghatarnas och Svenska Jägarförbundets ärenden och där beskrivningen var nästan som om vargen var nere i barnvagnen och tuggade på barnet! Det skulle vara klädsamt om kvällstidningarna och därefter all lokalpress undvek att spela på okunniga människors varghat och vargskräck samt att undvek att prioritera lösnummerförsäljning med braskande rubriker och i stället ansträngde sig att ge en nyanserad bild av händelsen i den redan infekterade vargdebatten. På det här sättet har pressen försett Andreas Karlgren med ytterligare argument att fortsätta med den s.k. licensjakten på varg nästa år, stick i stäv med strävandena att få en livskraftig vargstam.

 

Sedan kan alla varghatare också leta upp statistiken över skadade och dödade djur som dödats av varg respektive lösspringande hundar. Ska vi gissa på att det är mer än tio gånger så många djur som hundarna dödar jämfört med vad vargarna åstadkommer?

 

Tänk om Jägarförbundet kunde vara lika intresserat av att minska ned vildsvinsstammen som verkligen är ett problem. I skogen ser det ut som om man har kört med jordfräs mellan träden på många ställen. Får jag välja mellan att stå öga mot öga med en varg eller en vildsvinsgalt som just har blivit skadad av en bil eller en vildsvinssugga med åtta kultingar så väljer jag tveklöst vargen!

 

Den verkliga orsaken till att det är populärare att jaga varg än gris är kanske för att det ger mycket mer ryggdunk i jaktstugan, jägare emellan, att visa upp ett vackert vargskinn på väggen än ett uppspikat fult grishuvud!

 

MICHAEL WALLIN

Miljöpartiet de Gröna, Nässjö


Publicerat

i

av

Etiketter: