Sanningen bakom den rekordlåga arbetslösheten


Habo, den välmående förortskommunen till Jönköping, har utmärkt sig med sin oerhört låga arbetslöshet. Sanningen är att den inte är så märkvärdig som den verkar vara.

Habo kommun har sett sin arbetslöshetsnivå sjunka medan många andra kommuner i länet haft ökande arbetslöshet. Snittet för länet är 6,9 procent och kommuner som Nässjö och Sävsjö har runt tio procents arbetslöshet. I Habo är arbetslösheten smått otroliga 2,7 procent.
Sanningen är dock att skillnaderna är demografiska. Arbetsförmedlingen har länge poängterat att ökningen av arbetslösheten på bl a Höglandet beror på inflyttning från utlandet, nyanlända. Den befolkningsgruppen har Habo kommun manövrerat för att slippa undan. Habo kommun med nästan enbart villabebyggelse har undvikit inflyttning av andra befolkningsgrupper.
Nedbrutet på olika grupper visar det sig att Habo kommun har nästan exakt lika stor andel arbetslösa, om grupperna ungdomar och utrikesfödda tas bort, som övriga länet, ca 1,5 procent.


av

Etiketter: