Så tänker de rädda Småland – behöver 2 miljarder kr

Regionstyrelsen i Kalmar län ställer sig bakom jättesatsningen på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Stångådalsbanan utanför Mariannelund och Tjustbanan till Västervik tillhör de allra sämst underhållna i landet och sydöstra Småland inklusive Mariannelundsbygden tillhör de allra mest negligerade vad gäller infrastruktur de senaste 150 åren.

Nu vill landstinget att två miljarder kronor satsas på järnvägarna, varav regionen är beredd att skjuta till 500 miljoner de kommande åren.

Det handlar om en fortsatt upprustning av de två banorna, tillsammans med bygge av ett triangelspår vid Berga och en delelektrifiering av järnvägen.

Den direkta sysselsättningseffekten skulle motsvara 400 årsarbeten, medräknat konsumtionseffekt 1 200 årsarbeten, enligt utredningen som landstinget tagit fram.

En tidigareläggning av spårupprustning, trädsäkring och plankorsningar skulle kunna ske 2021-2023. Därefter skulle en framtidssatsning med nytt signalsystem, triangelspår i Berga och delelektrifiering kunna genomföras.

Närtidssatsningen 2021-2023 beräknas till knappt 1,2 miljarder och investeringarna därefter till drygt en miljard. Det hela skulle finansieras dels genom de medel som redan finns i Trafikverkets underhållsplan och minskade kostnader för drift och underhåll, dels genom att Trafikverkets anslag ökas med 1,2 miljarder och Region Kalmar län skjuter till 500 miljoner.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: