Sa att han var 16, domstolen säger han är 20Högsta domstolen har bedömt att en asylsökande, som gjort sig skyldig till grov misshandel, hade fyllt 20 år och att påföljden därför skulle bestämmas till fängelse.

Mannen sa att han kom från Algeriet och att han var 16 år vid brottet. Riksåklagaren påstod att han hade fyllt 21. Högsta domstolen grundade sin bedömning av åldern på en tandmognadsundersökning och ansåg att det mest sannolika var att mannen hade fyllt 20 år. Fängelsestraffet bestämdes därför till ett år och tre månader, vilket är något mindre än han hade fått om han hade fyllt 21.

Vid påföljdsbestämningen har det stor betydelse hur gammal den åtalade är. Ju yngre han är desto lindrigare blir påföljden. Har den åtalade inte fyllt 15 år får han inte dömas till påföljd alls.

I det här fallet var både mannens identitet och hans ålder oklar. Frågan för Högsta domstolen var hur de regler som innebär att påföljden ska vara mildare för unga lagöverträdare ska tillämpas när man inte är säker på hur gammal den åtalade är. Enligt domstolen får i sådana fall en bedömning göras av vilken ålder som är mest sannolik. När det gäller straffmyndighetsåldern 15 år måste dock domstolen vara säker på sin sak. Domstolen måste också vara säker på att den åtalade har fyllt 21 år för att kunna döma honom till livstids fängelse.

Mannen hade i andra länder under resan till Sverige, och även här, lämnat olika uppgifter om sitt födelseår. Det bidrog till att göra hans ålder oklar. Men hans tänder hade röntgats här i Sverige. Det visade sig att alla visdomständerna var färdigbildade. Med hjälp av experttandläkare kunde bedömningen göras att det var mest sannolikt att mannen hade fyllt 20 år. Straffnedsättningen för honom blev därför ganska liten. Mannen utvisades också.


Publicerat

i

av

Etiketter: