Psyktest före dom i Ekenäsdråpet

Enligt en paragraf 7-undersökning, liten sinnesundersökning, utförd på rättspsyk i Vadstena, ska den 31-årige man från Ekenässjön ha varit påverkat av en allvarlig psykisk störning i samband med att han knivstuckit en man i sin lägenhet.

Även i samband med den utförda rättspsyksundersökningen uppgavs mannen ha lidit av en allvarlig psykisk störning. Läkaren som gjort undersökningen förordade att en stor rättspsyksundersökning gjordes innan tingsrätten förkunnade dom.

Detta kan innebära att tingsrätten, om han bedöms ha gjort sig skyldig till mord alternativt dråp då han knivskar en 22 årig man till döds i Ekenässjön i början av januari, inte kan dömas till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård med utskrivningsprövning.

Den 31-årige mannen, som kom till Sverige i 14-årsåldern, hade tidigt övergivits av sina föräldrar i hemlandet på Balkan varefter han placerats hos sina morföräldrar och i familjehem.

Mannen påbörjade tidigt ett blandmissbruk och har under åren varit intagen för behandling för såväl missbruk som för allvarliga psykiska problem.

Under torsdagen hördes den åtalade angående händelsen den 8 januari i år, liksom fyra av kompisar som befann sig i lägenheten vid knivskärningen, samt en polisman som kört den åtalade till polishuset samma natt.

Åklagaren Carl-Gunnar Fridolfsson lade stor vikt vid var i lägenheten de olika personerna befunnit sig då knivskärningen skedde, vilka relationer dessa hade till varandra, om ytterligare en kniv funnit med och om någon form av misshandel eller bråk föregått själva brottet.

I viss mån stämde deras olika berättelser, samtliga sex, förutom en. I sitt vittnesmål förklarade den 31-årige mannen att han och den åtalade känt varandra i 15-16 år och umgåtts, inledningsvis som kompisar. Under senare år hade de mera varit ”drogkompisar”.

Kvällen den 8 januari hade 31-åringen, som i december skrivits ut från ett behandlingshem i föregående månad, samma dag flyttat in en annan lägenhet i samma bostadsområde.

Detta vittne, en kompis till den åtalade, med svenskklingande namn hade befunnit sig i den nya lägenheten, där de druckit en del öl, då en av kompisarna ringt och undrat var de befann sig.

De fyra övriga kompisarna hade då kört ut till Ekenässjön, en var nykter, han som körde bilen, en annan bara något berusat, en tredje mera berusad, samt den man som sedan blev knivstucken.

När de kom till Ekenässjön hade den mest berusade kompisen och mannen, som  blev knivstucken, gått upp i lägenheten, för att prata som det sades. De två andra hade stannat ute på gatan.

Då dessa båda hört bråk från lägenheten hade även de tagit sig upp till lägenheten. Vad som egentligen hände därinne rådde olika meningar om.

Den åtalade menade att han känt sig hotad, att stämningen varit hotfull och han krävts på pengar av de andra. Han uppgav också att han fått motta slag och att han uppfattat att det funnits en kniv med i spelet.

Han ska då, som han sade, i självförsvar ha tagit upp en kniv som han haft i bakfickan och viftat med denna men förstått att kniven träffat en av kompisarna i magen.

Allt hände sedan fort, samtliga rusade ut från lägenheten och den knivstuckne kompisen plockades in i bilen för färd mot Höglandsjukhuset i Eksjö.

Själv ska 31-åringen ha ringt SOS-alarm som kopplat honom vidare till polisen, som därefter kom till hans lägenhet och tog honom till polishuset.

På väg in till sjukhuset hade ambulans anropats, vilken mött upp på vägen. Dock gick inte 22 –åringens liv att rädda.

Vem som upplevt vad och vilka som hunnit prata ihop sig om händelseförloppet under den tid som förflutit sedan händelsen var svårt att utläsa.

Men de andra fyra menade, att något hot eller bråk inte hade förekommit, inte heller något pengakrav framförts och inte heller hade någon annan kniv förutom den som den åtalade hade haft, synts till.

Men allt hade gått väldigt fort, hade handlat om minuter från det man kom upp i lägenheten till dess man var tillbaka i bilen med den knivstuckne mannen.

Åklagaren menade att var bevisat att det i vart fall handlat om dråp, att den åtalade borde ha förstått att han allvarlig kunde skada kompisen med kniven, men att han varit likgiltig för detta.

Beslut om påföljd överlät han till rätten, likaså hänvisade han till behovet av en rättspsyksundersökning för domslut, men att mannen skulle vara fortsatt häktad till dess dom avkunnades.

Mannens försvarare, advokat Sture Larsson å sin sida, redovisade ett gammalt rättsfall som belyste svårigheten att döma rätt utifrån nödvärnssituationen och hur den åtalade själv uppfattat hotsituationen.

Likaså menade han att åklagaren hade att bevisa uppsåtet – här fanns inte något som talade för att det varit på det sätt som den åtalade uppfattat situationen.

Allt hade gått fort och alla utom chauffören hade druckit alkohol i olika mängd och berusningsgrad.

Sture Larsson yrkade på ett mildare straff och att 31-åringen skulle släppas fri, men överlät även han till rätten att göra bedömningen, och hänvisade till läkarens uttalande om behovet av en rättspsykiatrisk undersökning.

Rätten meddelar beslut i häktningsfrågan och  behovet av en utökad undersökning under fredagseftermiddagen. Fram till dess kvarstannar 31-åringen i häktet.


Etiketter: