Ojämlik skola – Skolinspektionen kritiserar Nässjö kommun

Alla elever måste få lika goda förutsättningar i Nässjö kommuns skolor. Så är det inte idag, menar Skolinspektionen i sitt beslut efter höstens inspektioner.

Skolinspektionen har granskat alla skolor i Nässjö kommun och kommit fram till att pojkarna går ut grundskolan med märkbart lägre betyg än flickorna.
”Ansvariga för skolan i Nässjö kommun måste därför öka sina insatser för att förbättra resultaten och se till att alla elever, både pojkar och flickor, får lika goda förutsättningar att nå målen i skolan”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.
Också invandrarelever måste få mer hjälp för att nå de uppsatta målen, anser Skolinspektionen.

Särskolan måste bli bättre, menar Skolinspektionen.

Inspektionen kritiserar också att rektorer, politiker och förskolechefer inte verkar känna till kommunens reglerna för att förhindra kränkande behandling.
”Det finns därför risk att kränkningar inte uppmärksammas tillräckligt kraftfullt”, låter det i Skolinspektionens beslut.

I slutet av mars ska Nässjö kommun ha redovisat för Skolinspektionen sina förbättringar.

[Redaktion]


Publicerat

i

,

av

Etiketter: