NY VARNING: Vattenbrist hotar Höglandet – kan bli värsta sommaren på över 100 år

Vattenbrist hotar stora delar av landet och inte minst Höglandet, varnar nu Hav (Havs- och vattenmyndigheten) och uppmanar invånare och kommunföreträdare att spara på vatten och utforska alternativa källor om vattnet skulle sina.

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam, konstaterar sakkunniga på Hav och manar nu till stärkt beredskap.

Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre.

Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter, enligt Hav.
Särskilt utsatta områden är östra Sverige från Blekinge upp till Ångermanland och de inre delarna av Götaland, d v s Höglandet.

Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att förbättras. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, kan det bli den allvarligaste vattenbristen som på över 100 år.

Bakom uppmaningen står också:

  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
  • Jordbruksverket
  • Livsmedelsverket
  • Länsstyrelserna
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Naturvårdsverket
  • Sveriges geologiska undersökning
  • Skogsstyrelsen

Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: