NU SKA SVINEN DÖ! Stor fest i vacker natur


Nu är de fredlösa. Beslutet är taget. Det finns ingen återvändo. Nationalparken ska förlösas från svinens förstörande.

Det handlar om beslut att bedriva jakt på vildsvin i nationalparken Store Mosse i sydvästra Jönköpings län eftersom den skyddade naturen drabbats av vildsvinens härjningar.

Det finns vildsvin i hela Stora Mosse nationalpark. Det handlar om flera olika familjegrupper. Spårare har sett tydliga vildsvinsstigar, sölgropar och spår av bök. Vildsvinen har sett spår av människor i form av skräp, asfaltsvägar, byggnader m m.

– Det främsta syftet med jakten är att minska vildsvinsstammen som ofta tar sin tillflykt till nationalparken efter att ha skadat angränsande jordbruksmarker. Men det är också viktigt att vi får vildsvinen att förstå att de inte är fredade bara för att de är i nationalparken, säger Kjell Mohlin, vildsvinsansvarig på länsstyrelsen, i ett nyhetsmeddelande.

Jakten kommer att bedrivas under november och december. Kultingförande suggor är dock alltid fredade. Jakten kommer att utföras av personal vid s k skötselenheten på länsstyrelsen och av särskilt utsedda uppdragstagare (lokala jägare som får i uppdrag att medverka). Jakten kommer att ske under vardagar i delar av nationalparken som inte är besöksvänliga . Jakten sker inte i örnområden.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: