Nu betalar Högländarna priset för mördarnas politik

Regeringen inför undantagstillstånd på Höglandet efter att spridning av nya kinapesten dragit igång igen.

Det handlar om kraftiga restriktioner som en följd av spridningen av wuhanhostan, en spridning som nu tilltar återigen. Det handlar om den andra vågen av spridningen av det dödliga kinesiska lungviruset som spred över världen av kommunistregimen i Peking.

Högländarna hör nu till dem som återigen får betala priset för kommunistregimens människofientliga gärningar.

Folkhälsomyndigheten beslutar, via regeringen, att följande allmänna råd ska gälla i Jönköpings län:

  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas (butiker, museer, bibliotek, badhus o dyl, med undantag för nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och på apotek).
  • Var och en bör avstå från att delta på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Alla verksamheter i länet bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av wuhanhosta. T ex att man minimerar antalet samtidiga besökare, öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av wuhanhosta. T ex uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Publicerat

i

av

Etiketter: