NEWS65: NYA UPPGIFTER om hur pensionärerna försöker ta makten i Sverige

Över hälften av kandidaterna som är nominerade i året val var också nominerade till förra valet. En högre andel nominerats om bland äldre, enligt färska uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Unga kandidater som nominerats om får i visserligen större utsträckning en förbättrad listplacering men det är flest pensionärer som nomineras om.

Högst andel kandidater som har nominerats om finns i valen till kommunfullmäktige, där 57 procent av kandidaterna också var nominerade till 2014 års val.

Det är vanligare med omnominerade kandidater i pensionärsgruppen. I kommunfullmäktige skiljer det 46 procentenheter i andelen omnominerade om man jämför mellan kandidater 65 år och äldre med kandidater 18-29 år, enligt SCBs sammanställning.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: