MONSTERFIASKOT – Finns inte pengar til förskola i Vetlanda kommun

Det slogs på stora trumman för en om- och tillbyggnad av förskolan. Nu blir det ingenting.

Förskolan i Björköby med dess kök skulle byggas om och byggas till och kommunledningen trodde att allt skulle stå färdig sen höst nästa år. Så blir det inte.

Alla inkomna anbud från företag som intresserat sig för bygget visar sig vara för dyra för kommunledningens smak. De överskrider alla lagt budget.

Upphandlingen avbryts nu. En ny upphandling kan vara på gång men då måste hela satsningen få mer pengar från kommunledningen. Ny plan är att förskolan blir färdig sommaren år 2021.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: