Mer smör – upp till kamp för skolmaten i Nässjö kommun”En grön måltidspolicy med riktigt smör. Det är oerhört viktigt att den nya måltidspolicyn inte blir ett urvattnat dokument som få känner sig nöjda med, utan snarare möjliggör för mer närodlad mat, riktigt smör, större påverkan över matsedeln, mer vegetariskt, ekologiskt och naturliga produkter”, skriver Bodaforspolitikern Rikard Salander (mp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om Nässjö kommuns nya måltidspolicy.

Nässjö kommun håller på att ta fram en ny måltidspolicy som ska antas av kommunfullmäktige under 2017. Måltidspolicyn ska ligga till grund för den mat som serveras till våra barn, ungdomar, brukare inom omsorgen och anställda i Nässjö kommun i framtiden.

När remissvar till måltidspolicyn har varit uppe som en fråga för föräldraråden, har jag sett ett oerhört starkt engagemang för mat- och livsmedelsfrågor från föräldrar och skolpersonal i Nässjö kommun. En fråga som har engagerat särskilt mycket, är att det ska användas rena och naturliga produkter i skolorna, såsom riktigt smör istället för margarin.

Att möjliggöra för fria pedagogiska måltider, där personalen äter med eleverna under måltiden, har lyfts fram av många remissinstanser, som något man eftertraktar och bör skrivas in i nya måltidspolicyn.

Det finns inget hinder från att tydliggöra i nya måltidspolicyn om att det ska vara möjligt med fria pedagogiska måltider. En större andel ekologisk och närodlad mat är också något som efterfrågas och nämns frekvent i remissvaren.

Det är oerhört viktigt att den nya måltidspolicyn inte blir ett urvattnat dokument som få känner sig nöjda med, utan snarare möjliggör för mer närodlad mat, riktigt smör, större påverkan över matsedeln, mer vegetariskt, ekologiskt och naturliga produkter. Sådant som har lyfts upp av många av remissinstanserna.

Därför blir det också viktigt för oss kommunpolitiker att visa att vi lyssnar och tar till oss av de remissvar som inkommit när vi fattar beslut om den nya måltidspolicyn.

Då kan måltidspolicyn bli ett progressivt redskap vid upphandlingar och möjliggör för nöjdare elever, personal, föräldrar och brukare med en bättre och mer tidsenlig måltidspolicy.

Rikard Salander (MP)
Gruppledare i kommunfullmäktige
2.e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden


Publicerat

i

,

av

Etiketter: