Meddelarskydd skrevs in i Sävsjös driftsalternativ

Socialdemokaterna i Sävsjö har motionerat om att kommunen skapar strålningsfria zoner med tanke på dem som är elöverkänsliga. Problemet är stort för dem som berörs, konstaterade Helene Petersson (S ).

Nu nådde inte hon eller partiet ända fram – kommunstyrelsen föreslog att man i arbetet med översiktsplaner skulle väga in möjligheten att skapa områden i linje med motionens intentioner. För det var Helene Petersson tacksam – alla försök att minska antalet strålande master var välkomna bidrag för att hjälpa de överkänsliga.

Frågan om alternativa driftformer i Sävsjö har utretts och där förelåg ett förslag till policy och riktlinjer för alternativa driftformer. Även här tog Helene Petersson till orda å socialdemokraternas vägnar och konstaterade att ämnet inte var partiets favorit men att man inte i nuläget satte sig på tvären.
”Men”, konstaterade hon, ”dokumentet talar om meddelarfrihet. Den står inskriven i grundlagen. I det här dokumentet måste vi värna om meddelarskydd.”

Hon fick medhåll av kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) och så blev också beslutet: ordet meddelarfrihet byts mot meddelarskydd.
Regeringen – och riksdagen – har beslutat att länstrafiken ska läggas över till landstinget från årsskiftet. Här restes inga invändningar, fastmer såg Stefan Gustafsson det mer som en fördel. För de 33 örenas skatteväxling får Sävsjö från 1 november sex dubbelturer per dag på sträckan Jönköping-Växjö (med stopp i såväl Sävsjö som Stockaryd) och ytterligare sex dubbelturer per dag från årsskiftet.
Stefan Gustafsson såg det också som troligt att landstinget skulle ha en vidare helhetssyn än vad länstrafikbolaget haft vilket skulle ge en större möjlighet att få till stånd busslinjen på tvären mellan i varje fall Sävsjö och Värnamo.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]


Publicerat

i

,

av

Etiketter: