MÅSTE BORT – UNIK EKSJÖBRO SKA RIVAS


Bron mellan Stortorget och sjukhusområdet i Eksjö ska bort.

Gång- och cykelbron över Eksjöån mellan Torget och Höglandssjukhuset har tidigare i år besiktigats och det visade sig att bron är uttjänt.

Kommunledningen har kommit fram till att det är mer kostnadseffektivt att byta ut bron än att renovera den. Det handlar bl a
om oisolerade rörledningar och betong som släpper.

Ansvariga på samhällbyggnadsavdelningen på kommunen har ännu inte kommit fram till vilken typ av bro man tänkt sig. Det kan bli en limträbro eller en betongbro.

Den nuvarande bron har vissa kulturhistoriska värden. Ny bro väntas komma på plats under nästa år. Till dess är nuvarande bro inte farlig att använda.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: