LIVET ÄR SKIT – Pensionärer begår självmord iställetSuicid vanligast bland äldre män, enligt nya statistiska uppgifter från Socialstyrelsen.

År 2017 klassificerades knappt 350 dödsfall bland kvinnor respektive drygt 840 dödsfall bland män som suicid. För männen är detta något fler än år 2016, då antalet var cirka 780. Ytterligare knappt 360 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas, vilka ibland inkluderas i statistiken över suicid.

Antalet suicid per 100 000 invånare var drygt 17 för män jämfört med knappt 26 under 1987. Motsvarande siffror för kvinnor var knappt 7 respektive knappt 11.

– Andelen suicid har minskat de senaste tre decennierna, men minskningen har varit mindre under 2000-talet. När det gäller yngre personer 15-24 år har inte samma nedåtgående utveckling synts utan andelen har legat på ungefär samma nivå. Vanligast är suicid bland män, särskilt bland män över 80 år, säger Jesper Hörnblad, Socialstyrelsens utredare, i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: