Länge leve Smålands Jerusalem!

Många i Jönköping är idag arga och besvikna på Ingvar Oldsberg för att han i TV talade om Jönköping som Sveriges Jerusalem. Besvikelsen är också stor för att Jönköpingsposten med Yvonne Teiffel i spetsen vill begrava uttrycket Smålands Jerusalem.

För vår del är vi tacksamma för att Ingvar Oldsberg och Yvonne Teiffel tog upp frågan för det skapar debatt och i den debatten vill vi gärna ha ett finger med i spelet. Här kommer några argument om varför vi skall fortsätta marknadsföra Jönköping som Smålands Jerusalem:

Året 1860 hände något unikt i Sverige – det blev tillåtet för svenska medborgare att tillhöra andra trossamfund än Svenska Kyrkan. Detta historiska år byggdes en Missionskyrka i vår underbara stad. Folk kom från hela Småland för att vara med i väckelserörelsen och lyssna till Guds ord, därigenom blev namnet Smålands Jerusalem till. Ett nytt missionshus byggdes 1876 och sedan kan man konstatera att bägge missionshusen var fullsatta av besökare. Detta kan jämföras med när Jesus red in i Jerusalem. Dessa händelser slår med råge det faktum att vi nu fått den omtalade byggnaden Spira i Jönköping, som också skall locka människor från hela Småland till sina sammankomster. Vi ska be en kvällsbön, som vi hoppas att Gud hörsammar, om att Spira får samma positiva effekt som de båda missionshusen fick på sin tid.

Det går inte att tvätta bort Jönköping som kyrkornas stad – som Smålands Jerusalem. Det är något unikt som vi skall vara stolta över. Jönköpings kyrkor har genom sin verksamhet spridit ett gott rykte över hela världen, inte minst genom att starta sjukhus och skolor i massor av länder och genom att hjälpa fattiga människor runt om i vår värld. Detta mänskliga värde går inte att värdera i pengar; men har gett Jönköping respekt och ett gott rykte bland många regeringar och massor av människor runt om i vår värld.

Jönköpings kyrkor har bidragit och bidrar till att dra ner på brottsligheten. Många människor från den undre världen och missbrukare av alla slag har fått sina liv förvandlade, efter kontakt med kyrkan. På det viset har kyrkorna gjort Jönköping till en säkrare stad – en trevligare och nyktrare stad – och sparat in massor av pengar som annars skulle gått till kriminalvård och missbruksvård. Jönköpings kyrkor lockar turister till Smålands Jerusalem. Varje vecka får kyrkorna i Jönköping utländska besökare; som ofta kommer i olika grupper och därför får Jönköping en given plats på den kyrkliga världskartan.

Jönköpings kyrkor arrangerar verksamhet för ungdomar. Denna verksamhet präglas av ordet mångfald. Dagens ros till alla ideella människor, som är en hjälpande hand för att kyrkorna ska kunna bibehålla dessa, för samhället och individen betydelsefulla verksamheter.

Jönköpings kyrkor bidrar till att ge staden en unik identitet och stärker därmed marknadsvärdet på vår ort. Istället för att se begreppet Smålands Jerusalem som störande och som ett minus – se det som ett plus och en möjlighet. Här gäller det att tänka som en cirkel och inte som en fyrkant.

Massor av människor, inte minst ungdomar väljer Jönköping som universitetsstad och även andra skolor som t.ex. Södra Vätterbygdens Folkhögskola pga. att det finns ett stort utbud av kyrkor.

Vi debattörer kommer med en åsnas envishet att upprepa alla goda argument för namnet Smålands Jerusalem. Vi vill med detta debattinlägg skapa en diskussion där olika insikter och åsikter möts. Hade Jesus vandrat bland oss än hade säkert han också tyckt till. Till slut: Vi utbrister nu: Länge leve Smålands Jerusalem!

KRISTER LEIMOLApastor International Church, Jönköping

DAN ROSENDAHLpastor, kårledare Svenska Frälsningsarmén, Jönköping

HANS MANNEFREDfolkbildare, fristående samhällsdebattör


Publicerat

i

av

Etiketter: