Läkare skickade polis på pensionär

Ledningen för primärvården inom Kalmar läns landsting har gjort en anmälan enligt Lex Maria efter ett felaktigt omhändertagande av en äldre kvinna.

Fallet rör en 71-årig kvinna med tidigare känd psykiatrisk sjukdom. En läkare vid en vårdcentral kontaktades av en anhöriog till kvinnan som var oroad över en försämring av kvinnans psykiska tillstånd. Läkaren sökte kontakt med patienten per telefon och erbjöd ett hembesök, vilket kvinnan dock motsatte sig. Ett vårdintyg för tvångsvård utfärdades och en begäran om handräckning skickades till polisen med uppmaning att transportera 71-åringen till psykiatrisk klinik.

På psykiatriska akutmottagningen fann jourläkaren och bakjouren att patienten inte uppfyllde kriterier för allvarlig psykisk störning och att vårdintyget var felaktigt utfärdat eftersom en undersökning saknades och ID-uppgifter inte var korrekt kontrollerade. Patienten fick återvända hem.

”Handläggningen har för patienten inneburit en betydande kränkning av den personliga integriteten utan tillräcklig grund. Risk kan finnas att det medförde en försämring av tillståndet”, säger Chefläkare Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

En vecka senare hade kvinnans psykiska tillstånd försämrats och en ny bedömning gjordes, som denna gång föranledde vård enligt LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård.

”Förutsättningar för tvångsvård enligt LPT är att patienten har en allvarlig psykisk störning som konstateras av en läkare genom personlig undersökning. Patienten måste vara i oundgängligt behov av inneliggande vård dygnet runt och motsätta sig den erbjudna vården”, berättar Mattias Alvunger.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: