LÄKARE GLÖMDE BORT HONOM – DÅ SPRACK PULSÅDERN


Fördröjd behandling ledde till brustet bråck på aortan. Stackars länsbo livshotande skadad. Räddad av blixtinkallad akutoperation.

Med anledning av att en remiss skickades fel fördröjdes en utredning och behandling av ett bråck på stora kroppspulsådern, vilket ledde till att patienten fick livshotande tillstånd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska nu utreda saken.

Patienten hade ett bråck på stora kroppspulsådern (aorta) och nyupptäckt hjärtflimmer. Eftersom patienten hade ett allvarligt fel på en hjärtklaff behövdes även en hjärtoperation. Efter denna operation skulle uppföljning ske med ny röntgen inför kommande operation av bråcket. När Universitetssjukhuset i Linköping skulle skicka remissen för uppföljning kom den till fel instans i Region Jönköpings län. Missen ledde till flera fel och fördröjning av utredningen på närmare ett år.

Närmare ett år efter planerad uppföljning fick patienten akuta symtom och ett brustet bråck på aortan, vilket var ett livshotande tillstånd. Patientens liv kunde räddas efter en akutoperation i Linköping. En utredning av händelsen visar på bristande samordning och otydliga rutiner kring patienter som vårdas inom flera regioner.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: