Kyrkan reagerar mot SD-ledarens kritik

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, känner sig illa till mods, skriver han i en debattartikel, eftersom det medverkade en imam och en rabbin i gudstjänsten som firades i Storkyrkan i Stockholm då Riksmötet öppnandes.

Eftersom Riksmötet representerar hela svenska folket bjuder Storkyrkan vartannat år in representanter för andra kristna samfund och vartannat år företrädare för andra religioner. I år välkomnade vi imamen Othman Al Tawalbeh och rabbinen David Lazar, som medverkade i gudstjänsten genom att läsa texter ur Koranen respektive Psaltaren.

Jimmie Åkesson beskriver gudstjänsten som ett ”mångkulturalistiskt jippo” som leder till splittring. Han skriver också att han står för ett samhälle som bygger på gemenskap. Att låta en imam och en rabbin medverka i gudstjänsten ser vi som ett uttryck för just gemenskap. Att bygga murar mellan människor beroende på religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning eller andra egenskaper är det som verkligen splittrar. Oavsett vilka etiketter vi sätter på varandra är vi alla älskade av Gud, vilket jag, Åke Bonnier, lyfte fram i mina inledningsord i gudstjänsten. Tron på att Gud har skapat alla människor är grunden för att vi har respekt för alla.

Vi tror att den som är trygg i sig själv och i sin egen tro vågar stå för sin tro – och gå andra till mötes. Att föra en dialog med företrädare för andra religioner handlar inte om att göra avkall på sin egen tro. Tvärtom är det viktigt att veta var man själv står. Om man vet det och om det finns en god vilja så tror vi att det går att mötas. Då kan vi se det som är gemensamt i första hand, och låta det som skiljer oss åt bli någonting som berikar istället för att avskräcka.

I dagens predikan lyfte jag, biskop Jan-Olof Johansson, fram just vikten av att våga vidga sina perspektiv och se andra människor och det som är främmande. Det är någonting som kräver mod. Men om vi övervinner vår rädsla och vågar se den andre får vi också syn på oss själva. Det kan förändra både oss och världen.

Vi tror att det är viktigt att bygga broar mellan människor av olika tro och tradition. Det visar inte minst sommarens tragiska händelser i vårt grannland Norge. Även tioårsdagen av terrorattackerna i New York påminner oss om vikten av att vi ser på varandra som människor och att vi hör samman på denna jord.

När vi ser det som är gemensamt i första hand lägger vi grunden till en värld som bygger på gemenskap, tolerans och värme. Vi är alla Abrahams barn – vi är alla människor.

ÅKE BONNIER domprost i Stockholm

JAN-OLOF JOHANSSON biskop i Växjö stift


Etiketter: