KLASS 1-VARNING på Höglandet

Ännu en klass 1-varning har utfärdats av SMHI under eftermiddagen på torsdagen för väderutvecklingen på Höglandet.

Den enorma klass 1-varningen som tidigare ”bara” gällde Svealand och Norrland har nu också nått Höglandet och Småland. Det handlar om varning för plötslig ishalka.

Det är risk för ishalka under natt mot fredag eller fredag morgon i samband med uppklarning och snabbt fallande temperatur över våta vägytor.

Varningen gäller för Höglandet i Jönköpings län, Södra Vätterbygdgen, låglandet i Jönköpings län, Ydre med Östergötlands län, Kalmar län (förutom Öland), östra Kronobergs län och Västergötland.

Definition för Varning klass 1 plötslig ishalka: Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar.


Etiketter: