KD tycks vara såväl svårväckt som ha ömma tår

Om Mats Odell och KD menar något med vad man skriver på sina valplakat, om ett mänskligare Sverige, så vore det ju klädsamt om man också i realiteten stod för en sådan politik.

Jag angav i tidigare debattinlägg tre politiska frågor där KD säger en sak men gör något helt annat för att sedan vakna upp och försöka ge sken av att man menade ett tredje. Kristdemokraterna tycks genom sitt agerande bli det parti som har svårigheter att bli trodda när man gör sina piruetter.

Vill man stötta och skydda personer som drabbas av de ekonomiska neddragningarna på Försäkringskassan och de förändrade sjukförsäkringssystemen går det bra att visa det i praktiken. Sena utbetalningar är ju bara en effekt av de förändrade förutsättningarna för Försäkringskassan, som skapats via regeringens egna resursneddragningar och regelförändringar.

Vill man se till att rättvisa skapas för Sveriges pensionärer går det bra att följa de röd-gröna förslagen, eller har rättvisebegreppet en annan innebörd för KD?

Vill man ge migrationspolitiken en större tydlighet och medmänsklighet så stå då upp till vad ni uttrycker utanför riksdagsprocessen.

För Mats Odell tycks platsen vid regeringstaburetterna vara viktigare än att leva upp till vad som brukar benämnas etik och moral. GÖTE WAHLSTRÖM (S)

Riksdagskandidat

Bankeryd


Publicerat

i

av

Etiketter: