Känd bedragare dömd till fängelse

Uppsala tingsrätt har nu meddelat dom i ett uppmärksammat och omfattande mål där en äldre man stod åtalad för bland annat ett flertal grova bedrägerier genom att ha lurat till sig bankkort och tillhörande kod av äldre kvinnor. Åtalet omfattade ett stort antal punkter avseende, förutom grova bedrägerier och försök därtill, även stölder, riktade mot ett fyrtiotal målsäganden. Mannen döms till fängelse i 4 år och 4 månader.

Utredningen i målet har varit mycket omfattande med brottsplatser som sträcker sig från Råneå till Laholm. Den äldre mannen, 69 år gammal, kunde gripas i Uppsala i februari 2017 sedan polis och media gått ut med bild på storbedragaren. Han har sedan dess suttit frihetsberövad och huvudförhandlingen pågick sammanlagt åtta dagar under maj och juni 2017.

Mannens tillvägagångssätt har varit återkommande. Han har inriktat sig främst på äldre kvinnor och har uppgett sig komma från någon av de större matvarukedjorna eller en bank och på så sätt berett sig tillträde till målsägandenas hem. Han har förklarat för målsägandena att de har fått virus på sina betalkort och att de därför har fått betala för mycket vid senaste inköp och att han ska bistå dem med att avhjälpa felet. Efter att ha kommit över målsägandenas kort med tillhörande kod har han tagit ut eller försökt att ta ut kontanta medel med korten. Mot bakgrund av mannens tillvägagångssätt samt omständigheterna kring vilseledandet och tillgreppen hemma hos målsägandena har tingsrätten bedömt att gärningarna ska rubriceras som grova brott.

Åtalet har uppdelats i 195 åtalspunkter. Tingsrätten delar inte åklagarens uppdelning i antalet åtalspunkter utan har i stället bedömt att åtalet omfattar 52 gärningar. Skillnaden i synsätt ligger huvudsakligen i att tingsrätten ansett att mannens vilseledande av målsäganden och efterföljande uttag respektive försök till uttag är att betrakta som en gärning medan åklagaren delat upp varje uttag respektive försök till uttag som en egen gärning i sig även när dessa skett med endast några sekunders mellanrum. Tingsrättens bedömning av antalet gärningar redovisas utförligt i domen.

Tingsrätten dömer mannen bland annat för 25 grova bedrägerier, 10 grova stölder och 5 försök till grovt bedrägeri. Mannen frikänns från ett fåtal brott däribland grov våldtäkt.

Mannen, som snart är 70 år, har dömts till långvariga fängelsestraff ett flertal gånger för bland annat bedrägerier riktade mot äldre människor. Någon annan påföljd än fängelse har varit utesluten. Vid straffmätningen har denna gång hänsyn tagits till mannens tilltagande ålder och hans försämrade hälsotillstånd. Påföljden bestäms till fängelse 4 år och 4 månader. Därtill förverkas tidigare medgiven villkorlig frihet.

Mannen ska också betala skadestånd för olovliga uttag med närmare 270 000 kr. Mot bakgrund av rådande rättsläge när det gäller kränkningsersättning vid förmögenhetsbrottsliga angrepp har målsägandenas talan i denna del inte kunnat bifallas.


Publicerat

i

av

Etiketter: