KAMPEN FORTSÄTTER – MEN NU BLIR MILJÖKÄMPARNA INLÅSTA LÄNGE (för brott som redan begåtts av samhället)

Anhållna. Inlåsta. Inspärrade. Kampen för miljön och framtida generationers vällevnad förs nu via celler i polisens arrest.

Som Höglandsnytt tidigare rapporterar innebär kampen mot miljöförstöringen blytungt motstånd från makthavare och samhällets våldsmonopol.

Poliser larmades uredan nder förmiddagen på måndagen till Flymossen i Bredaryd där ett antal personer tältade på icke allmän plats för att protestera mot torvbrytning som tillsammans med bl a utdikning och sjösänkningar o dyl starkt bidragit till att förändra småländska och svenska landskapet, till att skapa klimatförändringar och till att försvåra naturens (och därmed även samhällets) motståndskraft mot klimatförändringarna.

Flera polisingripanden skedde sedan under måndagen, tisdagen och onsdagen. Miljökämpar avvisades och greps men återvände eller så fyllde andra kämpar på. Senaste uppgifterna är att över tio personer greps under eftermiddagen på onsdagen och av dem sitter sedan sena kvällen flera anhållna på order från åklagare. Miljökämparna är misstänkta för ”grova” brott, bland annat s k grovt olaga intrång och grov skadegörelse. Något ironiskt med tanke på vilket intrång och vilken skadegörelse torvbrytning (i allmänhet) inneburit för miljö, landskap, samhälle och klimat under lång tid.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: