Jätteskandal – kommun registrerade journalister


Personer på ledande poster inom Kalmar kommun misstänks nu för att ha registrerat journalisters namn och de handlingar som de har begärt ut vid samhällsbyggnadskontoret.

Fallet har anmälts till justitieombudsmannen (JO) av reportrar som menar att kommunens agerande strider mot både offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen, rapporterar Barometern.
Det handlar om journalister på Barometern och Östra Småland som registerats sedan 2014 efter att tidningarna granskat bygglov som stred mot kommunens detaljplan.

Anställda på samhällsbyggnadskontoret började då skriva in i diariet vilka handlingar som begärts ut. Politiker och tjänstemän ska också ha epostat till diarieanställda och frågat efter vilka handlingar som journalisterna begärt ut, rapporterar Barometern.

Att göra så är ett brott mot meddelarfriheten och källskyddet som är inskrivet i grundlagen, Tryckfrihetsförordningen.


Publicerat

i

av

Etiketter: