Inte så många döda längre – säkrare att åka tåg

Under 2016 omkom 89 personer i samband med olyckor på järnvägen. Det är 29 färre än under 2015, då 118 personer omkom i olyckor. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Majoriteten av alla som omkommer på järnvägen gör det när de otillåtet vistas i spårområdet. 2016 omkom 78 personer när de befann sig i spårområdet. 2015 omkom 93 personer genom så kallat spårspring.

11 personer omkom 2016 i samband med att de passerade en plankorsning. Det kan jämföras med 2015, då 6 personer omkom i plankorsningsolyckor.

Ingen anställd inom järnvägen omkom under 2016. Däremot skadades 5 anställda allvarligt under 2016.
Ingen passagerare har omkommit de senaste sex åren 2011-2016.

– Järnvägen har en hög säkerhet, och det är glädjande att antalet omkomna i järnvägen minskar. Det visar hur viktigt det är att fortsätta arbetet med att minska antalet omkomna och allvarligt skadade, säger Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör.


Publicerat

i

av

Etiketter: