Hur viktigt som helst – 320 miljoner kr har delats ut

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har nu delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

– Vi är en av de viktigaste finansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att stödja den bästa forskningen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond, i ett pressmeddelande.

– En avgörande faktor för att säkra kvaliteten är att anlita internationellt erkända forskare i granskningsprocessen. En utmaning som vi hela tiden måste ta oss an och bli bättre på, menar Göran Blomqvist.

De tre större forskningsprogrammen är:

Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo): Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur beviljas 44,5 miljoner kronor.

Håkan Johansson (Lunds universitet): Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen beviljas 35,1 miljoner kronor

Gustaf Arrhenius (Institutet för Framtidsstudier): Klimatetik och framtida generationer beviljas 40,9 miljoner kronor.

Utöver de längre programsatsningarna har 43 treåriga forskningsprojekt fått medel. Forskarna, både i form av enskilda forskare och medelstora grupper, ges möjlighet att pröva sina bästa idéer.

– Att stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är viktigt, inte minst med tanke på nutida händelser där fakta och kunskap ifrågasätts och ickedemokratiska strömningar tilltar i styrka, säger Göran Blomqvist.

För att ytterligare främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ger RJ medel till infrastrukturprojekt, i år åtta stycken. Bland dessa kan nämnas digitalisering av historiska flygbilder för att kunna kartlägga globala miljöförändringar, kartläggning av våldet i Syrien samt digitaliseringen av Lövstadbruks bibliotek.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: