Hur blir det i Eksjö? Ny stor omläggning av försvaret på gång

Värnplikt kan komma att återinföras för både kvinnor och män om tre år enligt ett förslag från utredningen om den framtida personalförsörjningen i Försvarsmakten, enlligt uppgifter till Svenska Dagbladet.

Utredningen föreslår att Rekryteringsmyndigheten nästa år ska ge 17-åringarna i landet ett frågeformulär där uppgifter inför kommande urval inför mönstringen ska fyllas i. År 2018 ska de 18-åringar som valts ut kallas till mönstring.

Ett fåtal tusen kommer väljas ut varje år till s k plikttjänstgöring, enligt förslaget. Blir beslutet verkligt väntas det få konsekvenser för militärens verksamhet i Eksjö.


Publicerat

i

av

Etiketter: