HÖGLANDSKRISEN – DE VILL SÄGA UPP 100 ANSTÄLLDA


Krisen i ekonomin på Höglandet är skarp. Nu kommer ännu ett dystert besked.

Nästan hundra fast anställda på Bosch Thermoteknik i Tranås, d v s IVT, som tillverkar värmepumpar, har blivit varslade om uppsägning, enligt uppgifter till Bonnier News Local (BNL).

Anledning till varslet är, enligt företagsledningen, nedgång i efterfrågan på värmepumpar. Sedan tidigare har icke fast personal blivit av med sina jobb på företaget. Sedan tidigare har även andra branscher som arbetsmarknaden på Högladet är tungt beroende av drabbats hårt, t ex hustillverkningsindustrin som, liksom tidigare, är tydligt konjunkturkänslig.

Förhandlingar med de anställdas organisationer (facket) är på gång.


Publicerat

i

av

Etiketter: