HELT SÖNDERSLAGEN – ALLVARLIG OLYCKA PÅ TOALETT

Toalettbesöket slutade i katastrof. Lex Maria-anmälan efter fallskada.

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fallolycka.

Fallet gäller en snart 80-årig man, som vårdades med anledning av yrsel och föll i samband med ett toalettbesök. Fallet orsakade en höftfraktur vilket krävde operation. Detta ledde i förlängningen till risk för komplikationer på grund av operation, förlängd vårdtid och ökat omvårdnadsbehov.

”Någon riskbedömning avseende patientens fallrisk hade inte gjorts. Ett arbete har påbörjats för att förbättra kunskapen och höja kompetensen om riskbedömningar på enheten”, kommunicerar Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: