Helhetssynen saknas

Åter drabbas medborgare i Vetlanda av att helhetssyn saknas i de kommunala besluten. Snävt sektorstänkande är utmärkande för beslutsfattarna.

När man fattade beslut om att flytta restaurangutbildnmingen från Lilla Mathuset i Landsbro var m an tydligen ovetande om konsekvenserna för berörda, dels matgästerna i Landsbro, dels de boende på Mogärde servicehus.

Att Landsbro mister sitt matställe är tydligen ovidkommande för centralisterna i triumviratet S, C och M. Men nog borde man visa omtanke om andra berörda, dels de kvarboende med biståndsbeslut på Mogärde, dels de i seniorboendet. Att man omvandlar 73 lägenheter till seniorlägenheter kan vara välbetänkt men att minska dessa platser för dem med stort vårdbehov utan att ersätta dem med nya platser i centralorten är förvånansvärt och kommer att medföra ytterligare svårigheter att få en plats i ett vårdboende. Härtill kommer den försämrade möjligheten med mat.Restaurangutbildningen pågår inte under lördag/söndag, andra helger, vinter- och sommrlov. För dem som ännu finns kvar med biståndsbeslut löser man matfrågan genom distribution under det att de i seniorboende får söka sig ut på stan och försöka finna ett lämpligt matställe med öppettider eller själva svara för tillredningen. Att såväl kostnaderna ökar för den enskilde som att behövlig social gemenskap reduceras liksom att anställda blir utan arbete känns tydligen ovidkomande, när tillredningsköket på Mogärde läggs ner och byggs om till restajurangkök.

Med tre kommunalråd, varav ett från början ofinansierat, trodde man att besluten skulle bli av högre kvalitet men det gamla ordspråket ”ju flera kockar, desto sämre soppa” gäller här med all önskvärd tydlighet.

ERTIL NILSSONLandsbro


Publicerat

i

av

Etiketter: