Hård husbyggarkritik mot bo-ministern

Det råder undersysselsättning hos trähusföretagen. Branschorganisationen TMF har skrivit ner prognosen en gång i år, Den ligger nu på 6 500 hus. För nästa år spår man ännu färre: 6 000 hus. Kritiken mot regeringen och bostadsministern är hård.

”Som minister är det Stefan Attefalls ansvar att få regeringen medveten om krisen – inte bara för husproducenterna utan också för dem som saknar bostad. Han saknar uppenbarligen den handlingskraft en man på den posten måste besitta. Vi är i dag långt från den nyproduktion av 35 000 – 40 000 bostäder landet behöver”, konstaterar Mikael Olsson, VD hos Myresjöhus och ordförande i TMFs trähusgrupp.

 

Inför semestern skickade Mikael Olsson ett 11-punktsprogram till Stefan Attefall med förslag på åtgärder.

 

”Jag under hand fått besked om att vissa av de synpunkter vi förde fram är under bearbetning”, konstaterar Mikael Olsson. ”Men vad det kan innebära i form av stimulansåtgärder för marknaden vet jag inget om.”

 

Det finns flera faktorer som bromsar marknaden och som man från branschens sida vill se åtgärdade. Bolånetaket och bankernas tolkning är huvudskälet till den minskade försäljningen. Men också kommunerna bär skuld till utvecklingen. Långa handläggningstider hos attraktiva kommuner liksom också tomtbrist sätter stopp för byggandet.

 

Mikael Olsson hyser förhoppningen att varningssignaler från de stora byggföretagen som bl a Skanska, NCC och PEAB om nerdragningar som en direkt följd av regeringens bostadspolitik ska få effekt.

 

Med utgångspunkt från januari 2007 har TMF räknat fram ett index (100 vid den tidpunkten) för byggnationens utveckling låg index vid halvårsskiftet på 74,64.

 

”Sverige måste få en handlingskraftig bostadsminister som kan visa Reinfeldt och Borg på nödvändigheten av en ny bostadspolitik”, konstaterar Mikael Olsson. ”Det handlar inte bara om bostäder, det handlar också om arbetstillfällen!”


Publicerat

i

av

Etiketter: