Håkan Juholt, kompromisser för kompromissers skull är destruktivt

Håkan Juholt – kompromisser får inte bli ett självändamål. Kompromisser för kompromissernas egen skull är destruktivt. Du svänger nu igen vad beträffar Gripenplanens användning i Libyenkonflikten.

Jag är förvånad att Du kunnat gå på Alliansregeringens bluff om behovet av svenska insatser i denna konflikt. Den är inte av den arten att Sverige skall medverka. I så fall finns det ett stort antal likadana konflikter där vi borde ingripa. Nej, än en gång. Alliansregeringens uppförstorande av konflikten är en symbolhandling för att knyta Sverige närmare Nato och en västlig krigspakt. Om vi skall medverka så skall det vara humanitärt och inget annat. Att även sända ner sjöstridskrafter och manskap visar att Du inte förstått Alliansregeringens bluff. Ja, kanske tom med att Du inte vågar föra en självständig politik utan faller undan för Alliansens försök att få det att se ut som att Du sviker. Ja, Du sviker socialdemokratisk politik som bär Per Albins, Tage Erlanders och Olof Palmes signum om Du fortsätter att stödja denna förljugna politik.

Nej, Du bör lägga din kraft på helt andra frågor. Den politik Alliansen står för, får Du inte kompromissa om. Här finns bara en sak. Ta strid för de värden som socialdemokratin och arbetarrörelsen av tradition stått för.

Några av dessa är. *Utveckla och stärk välfärden (det social trygghetsnätet, pensioner, sysselsättning, arbetsrätten, kollektivavtalen etc). *Våga visa att Du tar avstånd från den extrema marknadsliberala politik som nu förs av EU. *Våga tala om att denna politik leder till ett nytt proletariat, omöjliggörande för ett flertal stater att ge sitt folk en dräglig tillvaro med den utarmninngspolitik och utförsäljning av statlig egendom som nu accelererar inom unionen.

Ta fasta på vad jag skrev i mitt förra inlägg till dig. Skapa en levande landsbygd genom att verka för att Sverige själv odlar sina baslivsmedel, såväl de animaliska som vegetabila. Att lämna den jordbrukspolitik i storformat som förstör vår miljö och sannolikt också är grunden till fler och fler allvarliga sjukdomar som fågelinfluensa och ehec etc.

Du verkar alltför rädd att gå emot Alliansens politik. Både Du och jag vet att den en gång för alla kommer att krossa välfärden i Sverige. Du måste våga ta i frågan om inkomstutjämning skattevägen.

Du säger att du har kontakter med stora grupper i vårt land. Använd denna tid bl a till att föreläsa och visa att en välfärd som omfattar alla är omöjlig att behålla om Alliansen får fortsätta att sänka skatterna för de rika och de med arbete. Det bör vara ganska enkelt för dig att visa att de senare också en gång blir förlorare om detta får fortsätta. När köpkraften och konsumtionen sjunker bland den stora grupp som saknar medel för sin baskonsumtion kommer hjulen i alltfler företag att stanna. Då är det försent.

Den råa och hänsynslösa politik som Alliansen bedriver kan inte besegras med kompromisser. I stället gäller det att våga ta strid för dessa omistliga värden som majoriteten av svenska folket omfattar. Men då får Du inte låta Alliansen skriva agenda och stå för problemformuleringen. Någon annan politik än den här skissade är inte försvarbar om Du vill stå för Social Demokrati. Men som sagt jag vill att Du svarar på denna och mina två andra ”brev” till dig.

OLLE LJUNGBECKGävle


Publicerat

i

av

Etiketter: